Zero Emission Building: Hvilke bygg- og energiløsninger er mest klimavennlige?

29. april 2015 kl. 15:00 - 17:00

2904 Snohetta_Powerhouse_skyextension_www.mir_.no_-r-1020x450-c-c

Fra 2020 skal nye norske bygg bygges etter prinsippet om nullutslipp av klimagasser – over hele livssyklusen fra vugge til grav. Nye byggforskrifter TEK15 vil bidra til dette.
Tilført energi som brukes er en vesentlig faktor i dette, men også hva slags materialer som brukes i bygget har en viktig rolle. Ny lokal kraftproduksjon (solkraft) og smarte nett vil kreve store investeringer og tilpasning til det eksisterende energisystemet.

Er målet å frigjøre bygningsmassen fra det sentrale kraftsystemet, som i Norge er basert på fornybar kraftproduksjon og som på lang sikt må være basert på utslippsfri kraftproduksjon i Europa, eller er det å redusere klimagassutslippene? Hvilke løsninger gir lavest klimagassutslipp når man ser valg av bygningsmaterialer og energivalg i sammenheng?

Innledere:

1. Behovet for samordning i klimapolitikken. Hvordan ivareta energihensynet i byggsektoren?
Sivilingeniør (NTNU) og Siviløkonom (NHH) Svein Roar Brunborg. Eget firma men mangeårig erfaring fra OED innen arbeid med Energiloven, enøk, fornybar energi og forskning.

2. Ny lokal energiproduksjon. Løsninger og konsekvenser for norske ZEB bygg.
Dr grad stipendiat Karen Byskov Lindberg, NVE/ZEB/Censes

3. Klimagassutslipp fra bygningsmaterialer og energiløsninger. Hvordan minimere klimagassutslippene over livsløpet?
Torhildur Kristjansdottir, NTNU

4. Konsekvenser av utviklingen for eierne av fjernvarme og nett.
Direktør  rammevilkår i Hafslund Varme AS., Cato Kjølstad

5. Debatt/diskusjon

Møteledere Torodd Jensen og Halvor Kr. Halvorsen – styremedlemmer i Norsk Energiforening.
Aktuelle emneknagger:

#tek15
#smartenett
#lavenergibygg
#passivhus

 

Vil du dele dette med ditt nettverk?