Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 18.01.2016

Ytring og lojalitet

1. februar 2016 kl. 11:00 - 13:00

Eivind Tesaker er forfatter av boken «DEPARTEMENTET- opptegnelser fra et byråkratkontor», utgitt på Dreyers forlag 2015.Boken peker på en rekke reformer i det offentlige og som har slått feil, eller som har hatt utilsiktede virkninger. Virkninger som ofte blir fortrengt i stedet for å bli kartlagt og rettet.

Grunnloven fikk for ti år siden ekstra vern for ansattes medbestemmelse og ansattes rett til frie ytringer på arbeidsplassen. Men etter ti år med tekniske og administrative reformer i offentlig sektor, opplever mange at det er vanskelig å diskutere fritt hva som virker bra og hva som ikke virker bra av de mange nye måtene å jobbe på. For endringsivrige ledere blir medbestemmelse og ytringsfrihet lett en trussel mot rendyrkede reformer og systemtenkning.

Tesaker etterlyser reell kritisk meningsbrytning på arbeidsplasser i staten.

Om foredragsholderen:
Eivind Tesaker er født i 1964 og utdannet jurist. Han har arbeidet i Samferdselsdepartementet, som politiinspektør i Lofoten og Vesterålen og i Justisdepartementet. Fra 2001 har han arbeidet i Kulturdepartementet som avdelingsdirektør, med ansvar for etatstyring, styring av statlige selskap og lov- og regelverksarbeid på ulike fagområder. Han har som avdelingsdirketør hatt fagansvar for en rekke rettslige prosesser i domstolssystemet, både nasjopnalt og etter EØS-avtalen

Vil du dele dette med ditt nettverk?