Vil du på sokkel?

25. mars 2014 kl. 16:00 - 18:00

I året for Grunnlovsmarkeringen ser vi på hvem som faktisk kommer på sokkel i Norge!
Dette uttrykker antakelig makt, samtidig som det skaper historiefortelling og mulige møtesteder.
Men hvem smykker egentlig torg og plasser? Hvordan tas beslutningene? Hva blir kunst i det offentlige rom? Hvem savnes der?
Innledere: Hilde Herming, Nora Ceciliedatter Nerdrum, direktør Svein Bjørkås, KORO (Kunst i offentlig rom), og kunstkonsulent og billedkunstner Harald Fenn, KORO.
Fenn er prosjektleder for minnesmerke fra 22. juli. Han vi presentere vinnerutkastet fra komiteens arbeid.

 

Vil du dele dette med ditt nettverk?