Verdens Vanndag: Kampen om vannet – samarbeid eller konflikt?

19. mars 2013 kl. 08:00 - 15:00

Vann er en knapp ressurs. Forvaltning av vannet må ta hensyn til mange ulike behov og interesser. Dette gir muligheter for og krever samarbeid mellom brukerinteressene.

FN har utpekt 2013 som året for vannsamarbeid. Samarbeid er avgjørende for å finne balansen mellom ulike behov og prioriteringer og for å dele ressursen rettferdig. Samarbeid innen vannområdet krever en tverrfaglig tilnærming som må ta hensyn til kulturelle, vitenskaplige, religiøse, sosiale, politiske, lovmessige, institusjonelle og økonomiske faktorer.

Konferansen vil sette fokus på hvordan norske miljøer bidrar til ”vannsamarbeid” i utviklingsland. Vi vil også se på hvordan samarbeid mellom norske myndigheter og brukerinteresser løser våre nasjonale utfordringer, spesielt etter kravene i EUs vanndirektiv.

Bli med på markeringen av Verdens vanndag 2013!

 

PROGRAM:

08.30 Registrering
09.00   Velkommen Torill Engen Skaugen, Norsk hydrologiråd
09.10    Vanngrenser følger ikke landegrenser   – problemer som også gir muligheter!   Haakon Thaulow, Norsk institutt for vannforskning
09.30   Utdeling av Norsk Juniorvannpris

INTERNASJONALT PROSJEKTSAMARBEID
09.45   Vannmangel i Bangladesh. Samarbeid og konflikter   i grenseoverskridende vassdrag Åshild Kolås, Fredsforskningsinstituttet (PRIO)
10.05     KAFFE
10.30    Klimatilpasning og sårbarhet i India.  Trond Vedeld, Norsk institutt for by- og regionforskning
10.50     Spennende planer for integrert vannforvaltning i Myanmar!  Bente Wathne, Norsk institutt for vannforskning
11.10     Hvordan bygge opp vannforvaltningen i et land etter   20 års borgerkrig. Eksempel Liberia. Kjell Repp, Norges vassdrags- og energidirektorat
11.30     Debatt: Vår samarbeidsmodell for vannforvaltning   – er den overførbar til utviklingsland? Leder: Tor-Petter Johnsen, Norsk institutt for vannforskning
12.10     Vannmusikk
12.30    LUNSJ

NORSK OG EUROPEISK VANNSAMARBEID
13.30 Norsk vann i europeisk ramme.  Anders Iversen, Direktoratet for naturforvaltning
13.50  Mjøsa – Samarbeid satt i system. Odd Henning Stuen, Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver
14.10  KAFFE
14.30 Komplisert samordning for helhetlig vannmiljøpolitikk. Jan Erling Klausen, Norsk institutt for by- og regionforskning
14.50 Debatt: Hindrer vanndirektivbyråkratiet en effektiv gjennomføring av tiltakene? Leder: Haakon Thaulow, Norsk institutt for vannforskning
15.25 Avslutning

 

PF Millennium i samarbeid med Norsk Hydrologiråd, Tekna, Norsk Vannforening, m.fl.

Vil du dele dette med ditt nettverk?