Møte i regi av: PF Helse, PF Informasjonsteknologi, PF Senior

Velferdsteknologi – privatliv og brukervennlighet

17 Oct. 2013 kl 17:00 - 19:00

Møtet er avholdt!


Dette møtet vil ikke fokusere på konkrete teknologier eller funksjonaliteten i de enkelte løsninger, men på pasienten og utfordringer knyttet til vern av privatlivet på den ene siden og brukervennlighet på den andre. Med brukervennlighet siktes særlig til tjenestens overordnede arkitektur, og brukerens opplevelse av samhandling i tjenesten ved bruk av velferdsteknologiske hjelpemidler.

«Morgendagens omsorg» tar opp disse utfordringene, og vi diskuterer veien videre.

Innledere:

Astrid Nøklebye Heiberg, psykiater og politiker

Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet

Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge. Presentasjon

Kristin Mehre, avdelingsdirektør avdeling omsorgstjenester i Helsedirektoratet. Presentasjon

Møteleder: Ida Iren Eriksen, Accenture.

 

Jeg vil bli medlem i Polyteknisk Forening nå!