Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 09.08.2016

Velferdsteknologi i en norsk kommune

5. september 2016 kl. 10:00 - 12:00

Foredragsholder: Anne Berit Fossberg, spesialrådgiver i velferdsteknologi. Hun har bakgrunn som sykepleier med en master i helse og sosialinformatikk. Hun har jobbet med velferdsteknologi i Bærum kommune siden 2011.

Ved bruk av velferdsteknologi kan vi øke omsorgskapasiteten og frigi tid til brukere som trenger det mer. Vi må utvikle en innovasjonskultur som gir handlingsrom til å tenke nytt. Innhøste erfaringer og gjøre det lettere å implementere teknologiske løsninger. Vi ønsker å gi brukerne mer trygghet, økt selvstendighet og mestring av eget liv ved å ta i bruk velferdsteknologi. Vi har fått en representant fra Bærum kommune til å holde dette foredraget fordi kommunen er en av utviklingskommunene i det nasjonale velferdsteknologi programmet.

Vil du dele dette med ditt nettverk?