Veitunneler i Oslo – «kaosteori» meets reality?

22. september 2015 kl. 15:00 - 17:30

Mange av Oslos veitunneler skal rehabiliteres pga nye krav til tunnelsikkerhet. Prosjektet til Statens vegvesen er svært omfattende og vil pågå i flere år. Det ble spekulert i at det blir «fullt kaos» i Oslos trafikk. Den har hittil uteblitt.

Beskrivelse
  • Har man forberedt avbøtende byggetiltak godt nok?
    Stikkord lokale omkjøringsveier, kollektivtrafikk og gang-,syklister.
  • Hvordan har reisetidene konkret endret seg idet delstenging Smestad tunnel ble satt i gang?
  • Er vi reisende mer tilpasningsdyktige enn vi tror?
  • Vil lange byggeprosjekter endre våre reisevaner for godt?
  • Har vi gode nok modeller for fremtiden?

Det var sagt det skulle bli kaos i flere år fremover. Starten viser noe helt annet. Kommer kaoset kanskje senere?

Innledere:
– SVRØ: Hilde Ulvik, Prosjektleder.
– ViaNova: Fred Krohn, reisetider Smestad tunnel.
– TØI: Paal Wangsness, reisevaneundersøkelser.

Fagmøtet arrangeres av NVTF Østlandet i samarbeid med PF Samferdsel og Tekna Oslo.

Pizzaservering fra kl. 16.30.

Påmelding skjer gjennom Tekna sine nettsider, eventuelt til nvtf@tekna.no:
Trykk her for påmelding

Vil du dele dette med ditt nettverk?