Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 29.08.2016

Veikapasitet i lys av ny teknologi: står planleggere overfor et digitalt dilemma?

25. oktober 2016 kl. 15:00 - 17:00

Det er umulig å forutsi framtiden, men fremveksten av delingsøkonomi og ny, mer intelligent teknologi vil sette sitt preg på transportsektoren. Tradisjonelt har befolkningsvekst blitt fulgt opp med større veikapasitet, men vil ny teknologi og delingsløsninger føre til privatbilismens død?

Planlegger vi som før mens teknologioptimistene får rett, kan vi risikere å bygge veier som vil stå urørt. Men om vi endrer veiplanene i troen på teknologien kan vi risikere å kvele byene ved å tilby for lite veikapasitet skulle reisevanene forbli slik som i dag.

Med andre ord er risikoen stor for planleggingsbommerter uansett hvilken vei vi velger.

Innledere:

Aud Tennøy, forskningsleder for Byutvikling og bytransport, Transportøkonomisk institutt (TØI)
Tom Erik Julsrud, forskningsleder for Reisevaner og mobilitet, Transportøkonomisk institutt (TØI)
Jan M. Moberg, ansvarlig redaktør og adm. direktør, Teknisk Ukeblad
Jan Fredrik Lund, avdelingsdirektør Strategi, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Vil du dele dette med ditt nettverk?