Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 27.02.2017

Vegtiltak for byutvikling – hvem betaler og hvem får nytten?

9. mars 2017 kl. 16:00 - 18:00

Flere byutviklingsområder krever omfattende tiltak i vegsystemet. Både Skøyen, Filipstad, Furuset og Hovinbyen er eksempler på store prosjekter som krever nye grep og nye samarbeidsformer.

Det er økende forventninger til at nye infrastrukturtiltak må samfinansieres med blant annet grunneierbidrag. Det er imidlertid ulik vilje og evne til å være med på et slikt spleiselag. Dette kan få følger for hva som kan planlegges og hvem som kan bidra.

Innleder

Terje Rognlien, leder for sekretariatet i Oslopakke 3 og en representant fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune.

Påmelding

Registrering hos Tekna Oslo.

Vil du dele dette med ditt nettverk?