Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 08.11.2018

Våtere, villere – hvordan påvirkes kraftsystemet?

7. mai 2019 kl. 06:00 - 07:30

Både målinger og teoretiske beregninger bekrefter at middeltemperaturen på jorden stiger samtidig som den globale CO2 konsentrasjonen i atmosfæren øker. De globale klimamodellene viser også at svingningene i været øker betydelig. Det er derfor ikke noen motsetning mellom global oppvarming og rekordkulde eller voldsomt snøfall. Enkelt sagt – økt global temperatur, gir mer energi i atmosfæren som igjen fører til større svingninger i været og kraftigere ekstremvær.

Selv om vi holder fast på målet om å redusere utslippene av klimagasser, er det viktig å forstå hvilke endringer som kan komme og hvordan forberede seg på disse. To NOUer (Tilpassing til eit klima i endring, NOU 2010:10 samt Klimarisiko og norsk økonomi, NOU 2018:17) omhandler sider av disse utfordringene.

Det norske og nordiske kraftsystemet er svært væravhengig siden det meste av kraftproduksjonen kommer fra vannkraft. Dette vil ikke endres med økende innslag av vind og sol. Kraftlinjer, distribusjonssystem og annen infrastruktur er også sårbare i forhold til ekstremvær. Det er derfor viktig å forstå hvordan forsyningssikkerhet og pålitelighet av kraftsystemet påvirkes av fremtidig klimaendring og hva som kan gjøre for å forebygge eller forberede oss på disse endringene.

I frokostmøtet 7. mai får du svar på spørsmål som:

  • Hva er dagens kunnskap om sammenheng mellom klimaendring og forsyningssikkerhet?
  • Hvordan forbereder ulike aktører seg på en disse endringene?

Du møter:

  • Hege Hisdal, Klimarådgiver, NVE
  • Uta Gjertsen, Leder Concequences of Climate Change, Statkraft

Arrangementet inngår i Energitimen – Polyteknisk Forenings nye seminarserie om aktuelle tema i energibransjen.

Energitimen

Kraftsystemet er dynamisk, sammensatt og stadig i endring. Ny teknologi tas i bruk, nye rammebetingelser kommer inn og eksterne faktorer som klima kan raskt endre grunnlaget for tidligere beslutninger. Selv for de som til daglig jobber med deler av kraftsystemet og fornybar energi kan det være utfordrende å skaffe seg oversikt. Hvordan virker kraftmarkedet? Hva betyr vannrammedirektivet for forsyningssikkerheten? Hvorfor skal EU bry seg med hvordan NVE jobber? Er hydrogen den nye energibæreren? Energitimen hos Polyteknisk Forening gir en saklig og balansert presentasjon av aktuelle tema innen kraft- og fornybarbransjen og er en møteplass for deg som ønsker å utvide din forståelse.

Lett frokost serveres.

Velkommen!

Vil du dele dette med ditt nettverk?