Valget 2013: Hva nå Oslo? Får vi økt satsing på kollektivtransport og veg?

26. september 2013 kl. 15:00 - 15:00

Stortinget vedtok i juni en ambisiøs Nasjonal Transportplan, en plan som inneholder viktige prosjekter for Osloregionen. Samferdsel er et viktig tema i årets valgkamp. Betyr engasjementet at vi får en sterkere satsing på samferdsel etter valget? Betyr valgutfallet noe for valg av løsninger og fremdrift i prosjektene? Vi tar debatten.

Innlederne er:

Terje Rognlien, Oslopakke 3
Pia Farstad von Hall, Høyre, bystyret i oslo

Abdulla Alsabeehg, fraksjonleder for Arbeiderpartiet, bystyret i Oslo

Møteleder: Tom-Alex Hagen

I samarbeid med NVTF Østlandet

Vil du dele dette med ditt nettverk?