Utvikling av Oslo S – hva skjer’a?

10. september 2014 kl. 15:00 - 17:00

Oslo Sentralstasjon er Norges viktigste kollektivknutepunkt, men mangler kapasitet til å møte trafikkveksten for buss og tog. I tillegg er det en rekke kommersielle aktører som ønsker å utvikle sine eiendommer i området. Jernbaneverket og Plan- og bygningsetaten er i samarbeid med en rekke aktører i gang med å utarbeide retningslinjer for videre utvikling av Oslo S i et 30-årsperspektiv.

Vi ser nærmere på det pågående planarbeidet for nye Oslo S og stiller spørsmål om vi er på rett vei:
•De overordnede rammene for Oslo S – Plan- og bygningsetaten
•Blir det ny bussterminal over sporområdet? – Ruter
•Planer for ny stasjonshall og hotell – Rom Eiendom
•Kommentarer og innspill til pågående planarbeid – Jernbaneverket

Vil du dele dette med ditt nettverk?