Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 18.02.2016

Utnytter vi medvirkning i planer godt nok?

12. april 2016 kl. 15:30 - 15:30

«Oslo skal være en åpen, demokratisk og ubyråkratisk kommune…» sier den nye byrådsplattformen, og flagger åpenhet og lokaldemokrati som et viktig tema. Det settes mål om god, lokal medvirkning, men i planarbeid kan dette være forbundet med bråk, støy og altfor tidkrevende prosesser.

Medvirkning er viktig for å sikre at de som berøres får tilstrekkelig mulighet til å ytre sine meninger, en rettighet som sikres i lovverket. Men kanskje medvirkning først og fremst burde ha som mål å sørge for at planene som utarbeides blir best mulig? Når, og innenfor hvilke rammer, burde i så fall medvirkning i planprosesser fine sted? Og hvis målet er å få til en konstruktiv og reell medvirkning, hvordan skal de involverte partene inkluderes i arbeidet?

Innledere:

Ingvil Aarholt Hegna, DogA
Gro Sandkjær Hanssen, NIBR

Vil du dele dette med ditt nettverk?