Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 05.09.2016

Utilstrekkelig sårbarhetsvurdering ved digitaliseringen svekker sikkerheten i samfunnet

7. november 2016 kl. 11:00 - 13:00

Spesialrådgiver Per Morten Hoff er statsviter fra Universitetet i Oslo og har ledet IKT Norge fra 1989 til 2015 der han nå er spesialrådgiver. IKT Norge er informasjons- og kommunikasjonsteknologinæringens interesseorganisasjon. Hoff har sittet i flere regjeringsoppnevnte utvalg, og hans stemme blir lyttet til. Han arbeider med en rekke sektorovergripende områder og saker som spenner fra politikk til offentlige anbud og avtaler.

Sikkerheten i strømnettet, mobilnettet, i det digitale nett i helsesektoren, i den maritime sektor, i olje og gassektoren og i forsvaret er ikke god nok. Det er heller ikke den digitale sikkerheten i vannforsyningene og i pengetransaksjonene. Norge tar ikke sikkerhet og sårbarhet i digitaliseringinvesteringene på tilstrekkelig alvor. Vi investerer milliarder i digitaliseringsinfrastruktur hvor sikkerhet og sårbarhet ikke blir vurdert. Dagsaktuelt er etablering av DAB-nettet og avvikling av FM-nettet.

Vil du dele dette med ditt nettverk?