Utfordringer i helsepolitikken

24. mai 2013 kl. 06:30 - 08:00

Morgendagens helsetjeneste:

Om styring, ledelse, prioritering og oppgavefordeling i helsetjenesten. Hvordan er prioritering, ressursbruk og kvalitet sammenlignet med andre land?
Hvordan få mer tid til primæroppgavene? Hvordan bør stat, kommune og private fordele oppgavene?

Jonas Gahr Støre, Helse- og omsorgsminister

Silje Naustvik, fylkesleder Oslo, Norsk Sykepleierforbund
Erik Fosse, professor Intervensjonssenteret Oslo Universitetssykehus,
Torgeir Bruun Wyller, professor Geriatrisk avdeling, Oslo Universitetssykehus og talsmann for ”Helsetjenesteaksjonen”,
Terje P. Hagen, professor helseledelse og helseøkonomi, UiO

Terje Berstad, cand. polit og analytiker i Public Mode.

Ordstyrer: Erik Wold, programleder Debatten NRK.

Servering av kaffe/te/frukt

Fri adgang for alle.

Vil du dele dette med ditt nettverk?