Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 28.01.2020

Hvilket utenrikspolitisk engasjement bør Norge ta?

25. februar 2020 kl. 07:30 - 09:00

Verden er mindre forutsigbar og Norges rolle i verden er endret. Er norsk utenrikspolitikk og organiseringen av denne ditto omstillingsdyktig? Og er engasjementet i utenrikspolitikken utformet i tråd med dagens sikkerhetspolitiske utfordringer og geopolitiske realiteter?

I fjor la Regjeringen frem en ny Stortingsmelding om Norges rolle og interesser i multilateralt samarbeid, som peker ut norsk utenrikspolitikk fremover. Samme dag som denne meldingen skal debatteres i Stortinget varmer vi opp med frokostseminar, og ser nærmere på interesse- versus idealpolitikken, hva som er nytt og hvilke konsekvenser det i så fall bør ha for norsk utenrikspolitikk. Hva bør vi gjøre mer av, og hva bør vi gjøre mindre av?

Du møter:

  • Jens Frølich Holte, statssekretær i UD (H)
  • Jette Christensen, utenriks- og forsvarskomitéen (Ap)
  • Gjert Lage Dyndal, oberst i Luftforsvaret
  • Henrik Thune, direktør i NOREF Senter for internasjonal konfliktløsning
  • Kari Osland, forsker ved NUPI Norsk Utenrikspolitisk Institutt
  • Ingrid Vik, spesialrådgiver i UTSYN Forum for utenriks og sikkerhet

Arne O. Holm, redaktør i High North News, leder samtalen.

Du kan lese UTSYN’s fagnotat utenrikspolitisk engasjement.

Denne nettverksfrokosten arrangeres i samarbeid med UTSYN – Forum for utenriks og sikkerhet, Norges offisers- og spesialistforbund, NTL Forsvaret og Fellesforbundet.

Ferske croissants og kaffe serveres til praten fra kl. 0800.

Velkommen!

Vil du dele dette med ditt nettverk?