Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 17.04.2019

Utbygging av Oslo Universitetssykehus: hvor, hva og hvem?

20. mai 2019 kl. 15:00 - 17:00

Hvor skal sykehuset ligge, hvor mye skal det koste, hva skal det legges vekt på og hvem skal bestemme?

En faggruppe har nylig lagt frem et forslag til sykehusplan for Oslo der alternativet med Gaustad som storsykehus legges bort, og 20 milliarder i kostnader kuttes. Faggruppen, bestående av åtte erfarne fagfolk med både medisinsk, teknisk og økonomisk kompetanse, har på frivillig basis utredet en alternativ løsning til sykehusplan for Oslo. Planen innebærer blant annet at Ullevål sykehus bygges ut som et stort akuttsykehus med traumesenter, Aker sykehus blir lokalsykehus for Groruddalen, og Rikshospitalet beholdes slik det er i dag.

Vi går nærmere inn på argumentene i den alternative utredningen som grunnlag for en bedre beslutning.

Program:

  • 17:00 – Velkommen. Informasjon om Polyteknisk Forening
  • 17:05 – Fremtidens OUS: v/ Medisinsk direktør OUS Einar Sorterup Hysing
  • 17:35 – Sykehus i Oslo, et bærekraftig alternativ. Framtidsrettet, fleksibelt og grønt: v/ Sivilingeniør Eilif Holte og tidligere Sjefslege Rolf Kåresen
  • 18:05 – Står det vedtatte «målbildet» i veien for å få til de beste løsningene og den beste ressursutnyttelsen for fremtidens OUS?: v/ Foretakstillitsvalgt OUS Aasmund Bredeli
  • 18:15 – Forventninger til en grundig analyse av Ullevålsalternativet. Oslo Høyres resolusjon: v/ Bydelsutvalgsleder Anne Christine Kroepelien
  • 18:25 – Paneldebatt med innlederne samt Prosjektdirektør OUS Just Ebbesen. Plenumsdebatt.
  • 18:50 – Sluttkommentarer fra panelet.

Møteleder: Hans M Borchgrevink, Styreleder PF Helse

Seminaret er gratis for ansatte og studenter ved Oslo universitetssykehus

Velkommen!

Vil du dele dette med ditt nettverk?