Tusenårsmålene etter 2015 – fra et OECD DAC-perspektiv

13. mai 2013 kl. 06:00 - 07:45

Fjerde møte i seminarserien: The Millennium Develoopment Goals – African experiences and next steps.

Tidligere miljø- og utviklingsminister Erik Solheim ble nylig valgt til leder av Utviklingskomiteen i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD-DAC). Sett fra hans nye rolle, hvordan bør Tusenårsmålene etter 2015 utformes og hva bør være hovedbudskapet? Skal Tusenårsmålene i første rekke styres av donorenes fundraising-logikk eller av de fattigste landenes utviklingsagenda?

Kommentar:        Øyvind Eggen, Fagdirektør i Norad, Hilde Reinertsen, PhD-stipendiat, Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet i Oslo

Møteleder:           Stein Tønnesson, seniorforsker ved PRIO (Institutt for fredsforskning)

Frokost serveres fra 07.45

SAMARBEIDSMØTE MED NORFUND

Fri adgang for alle.

Vil du dele dette med ditt nettverk?