Trafikksikkerheten på norske veier truet

14. mai 2014 kl. 15:30 - 17:30

Godstransporten på norske veier øker, og med den antall useriøse og usikrede utenlandske kjøretøy. Billig utenlandsk transport truer det norske transportmarkedet, og det er dokumentert at sosial dumping foregår. I tillegg ser vi at mer miljøvennlige løsninger som sjøtransport og jernbanetransport taper for usikret billig veitransport. PF Samferdsel tar diskusjonen om rammevilkårene for norsk godstransport og trafikksikkerheten.

Vi får besøk av statsråd Ketil Solvik-Olsen som vil holde et 20 minutters foredrag. Han vil snakke om godstransport, trafikksikkerhet og kabotasje. Statsråden presenterer sine tanker om politiske virkemidler for å styrke godstransporten både på kort og lang sikt.

Etterpå vil to fagpersoner fra godstransportbransjen gi en kommentar om næringens utfordringer. Informasjonssjef Einar Spurkeland fra Schenker vil representere speditørene. Audun Tandberg, daglig leder i Terje Tandberg Transport, formann i lokallaget i Modum Lastebileierforening (NLF). Deretter blir det debatt med disse tre, og det vil bli åpent for innspill fra salen.

Debattleder: Kommunikasjonssjef Kari Brun Ågotnes, Norges Lastebileier-Forbund

Vil du dele dette med ditt nettverk?