Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 20.04.2017

Tids- og miljødifferensierte bomtakster

25. april 2017 kl. 15:00 - 17:00

I Oslopakke 3 er det avtalt å innføre tids- og miljødifferensiert trafikantbetaling for å nå transport- og miljømål.

Bompenger går fra å være melkeku til også å regulere trafikken og påvirke kjøretøyparken. Dette kan få god effekt på luftkvaliteten i byen. Utslipp av nitrogenoksider fra trafikken er beregnet å minske betydelig. I 2022 er det beregnet at det blir 70 % færre som utsettes for høye NO2-verdier enn om dagens bomsystem ble videreført.

  • Får vi så ren byluft som vi trenger?
  • Vil dette hjelpe til å redusere trafikkmengden eller vil folk bare bytte til mer miljøvennlige kjøretøy?
  • Og hva med vare- og næringstransporten i og gjennom byen, bør disse unntas for bompenger?

Bli kjent med hva som ligger i nytt konsept og hvilke viktige spørsmål som diskuteres!

Innlegg fra Oslopakke 3-sekretæritatet og brukerorganisasjoner.

Fagmøtet arrangeres av NVTF Østlandet i samarbeid med PF Samferdsel og Tekna Oslo.

Påmelding

Påmelding hos Tekna.

Vil du dele dette med ditt nettverk?