Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 27.01.2016

The New Aid Architecture: The role of Development Finance Institutions

24. februar 2016 kl. 07:00 - 08:45

Breakfast will be served from 07.50

Development Finance Institutions (DFIs) represent one of the fastest growing sources of development finance dollars in the world.

We will take a closer look at the role of the DFIs in the new aid architecture.

Where and how do DFIs fit within the “aid” architecture? Do they have an impact on the macroeconomic level?

Speakers:

  • Søren Andreasen, Commons consultants
  • Dirk Willem te Velde, Overseas Development Institute

Moderator: Sigrun Aasland, Tankesmien Agenda

Dette møtet er en del av møteserien «Stortingsmelding 35 – Sammen om jobben».

Næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet

Mobilisering av privat kapital til utviklingsland har stått sentralt i alle de store globale prosessene: Fra «Financing for Development» i Addis Ababa i fjor sommer og lanseringen av FNs nye bærekraftsmål, til COP21 i Paris og den nye stortingsmeldingen om næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet (Stortingsmelding 35 – Sammen om jobben). Alle er enige om at tilgang til jobber er den sterkeste drivkraften til fattigdomsreduksjon – og privat sektor står for flesteparten av jobbene i utviklingsland.

I denne frokostmøteserien tar vi opp ulike tema knyttet til privat sektors rolle i bærekraftig utvikling og bistand. Hvordan skal politikk og næringsliv trekke sammen for det grønne skiftet? Hvordan kan norsk bistand best klare å skape nye jobber i utviklingsland? Kan vi trekke paralleller til vår egen industrihistorie? Hvilke virkemidler og finansieringsmekanismer bør vi bruke?

Vil du dele dette med ditt nettverk?