Teknologiutvikling i energisektoren – skjer det?

28. april 2014 kl. 22:00 - 22:00

Grønn teknologi i energisektorenEt av vår tids store dilemmaer er hvordan kombinere verdens økning i energibehov samtidig som utslipp av CO2 reduseres til et bærekraftig nivå. Løsningen må blant annet ligge i å ta i bruk ny teknologi. Fornybarsektoren i Norge blir av mange sett på som en tradisjonsbundet bransje – men tiden for teknologiutvikling er nå! Hva kan og bør Norge bidra med?I dette møtet belyser vi temaet med presentasjoner av utviklingen innen enkeltområder som er eller kan være av betydning for en klimavennlig framtid, samt at vi får innblikk i hvordan norske myndigheter søker å bruke forskningsmidler til å motivere til utvikling.

Innledere:

Knut Børseth, Chief Innovation Officer, SARGAS: Det forplikter å være oljenasjon. Skal vi fortsatt produsere olje, bør vi også bidra til å utvikle renseteknologi. Hva skjer innen ccs?

Ole Henrik Hannisdahl, prosjektleder Grønn Bil: Grønne Biler – er det framtiden? Vil elektrisitet, hydrogen eller noe helt annet være energikilden til framtidens biler

Jens Arne Steinsbø, McKinsey: Vil framtidens batteriteknologi endre energisystemet? Kan lokale solceller og vindmøller sammen med batteri overflødig gjøre dagens energiproduksjon og energisystem?

Ordstyrer og innleder:
Rune Volla, avd.dir. Energi, ressurser og miljø, Forskningsrådet: Hvordan brukes statlige midler til forskning i utviklingen av ‘grønn teknologi’?

 

Vil du dele dette med ditt nettverk?