Foto: Loke Marine Minerals Publisert: 23.12.2022

Teknologi for utvinning av havbunnsmineraler

13. februar 2023 kl. 11:30 - 12:30

Legg møtet inn i Outlook: iCal

Delta på dette arrangementet:

Ikke medlem? Meld deg på dette arrangementet:

Delta digitalt

kr. 200,-

Utvinning av havbunnsmineraler kan i fremtiden bli en ny og viktig næring for Norge, som samtidig kan bidra til å sikre den globale tilgangen på viktige metaller. To typer av havbunnsmineraler er påvist på norsk kontinentalsokkel; sulfider og manganrike skorper. Disse inneholder blant annet bly, sink, kobber, gull, sølv, mangan, jern, titan, kobolt, nikkel, cerium, zirkonium og sjeldne jordarter.

Regjeringen ønsker å legge til rette for lønnsom mineralvirksomhet på havbunnen forutsatt at dette kan skje med akseptabel grad av miljøpåvirkning. En forutsetning for kommersiell virksomhet og utnyttelse av havbunnsmineraler er at områder blir åpnet for aktivitet. Det vil gjøre det mulig for kommersielle aktører å starte kartlegging av ressursgrunnlaget og miljøforholdene i området.

Olje- og energidepartementet tar sikte på å legge frem en stortingsmelding om åpning av norsk kontinentalsokkel for mineralvirksomhet våren 2023.

Polyteknisk Forening belyser gjennom en serie møter, podcasts og webinarer ulike aspekter ved utvinning av havbunnsmineraler:

  • Teknologier for utvinning av havbunnsmineraler
  • Morgendagens mineralnæring
  • Status for mineraler og metaller på havets bunn
  • Sårbar natur og usikre miljøkonsekvenser
  • Konkurransen om havrommet
  • Totalforsvar gjennom ressursforvaltning i nordområdene

I dette webinaret presenteres teknologier for lønnsom og miljømessig forsvarlig leting etter og produksjon av havbunnsmineraler.

Du møter:

  • Walter Sognnes, CEO, Loke Marine Minerals

Du kan stille spørsmål i forkant via @polyteknisk i sosiale media.

Dette er et webinar. Påmeldte vil få tilsendt egen lenke for å delta dagen før. 

Ta gjerne kontakt med styret i PF Petroleum og fornybar ved spørsmål om webinaret.

Velkommen!

Vil du dele dette med ditt nettverk?