Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 02.09.2015

Tar norsk rettsvesen nok hensyn til menneskerettighetene?

24. november 2015 kl. 16:00 - 18:00

Foredrag ved spesialist i klinisk psykologi:  Einar Salvesen

Det norske systemet for å hindre at barn blir utsatt for omsorgssvikt fungerer i et ukjent antall saker ikke etter lovens intensjon. Det svikter også i  «sikringsmekanismer» som sakkyndiges utredning og rettsinstansenes avgjørelser i  et ukjent antall saker.

Ideen om å sikre omsorgen for barn på det nivået det legges opp til fra myndighetenes side overskrider det en stat kan makte å få til.

Et panel med bla Marius Reikerås og Elin Gregusson invitert til å debattere også andre problemstillinger som ulykker og korrupsjon og kriminelle økonomiske handlinger.

TSF ønsker et nytt møte i 2016 der også flere synspunkter kan fremmes, og oppfordrer alle til å ta kontakt dersom man har forslag. Det er mye på gang på området også fra myndighetenes side, både med ny Institusjon for menneskerettigheter under Stortinget og omlegging av eks. barnevern med mange synspunkter. Øvrige inviterte kunne ikke stille på kort varsel, men vi vil at alle skal få anledning til å delta med andre synspunkter.

Husk påmelding!

Vil du dele dette med ditt nettverk?