Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 21.06.2017

Styrets rolle og ansvar ved omstilling av bedrifter

13. september 2017 kl. 15:00 - 17:00

Dagens markeder blir stadig mer dynamiske, og tempoet dette skjer i blir bare raskere. Bedriftene som skal betjene disse markedene står overfor nye utfordringer som digitalisering og automatisering, klimautfordringer, nedfasing av fossil energi, behov for ny type kompetanse, globalisering vs proteksjonisme, samt krav om effektivisering for å nevne noe.

Hvordan vil dette sette nye krav til kompetanse hos fremtidens ledere og styremedlemmer? Og hvordan vil nye forretningsmodeller påvirke driften av selskapene? Vil små selskaper løpende bli «spist» av store? Er dagens arbeidsmiljølov tilpasset fremtiden? Hvordan kan man implementere nødvendige omstillinger på en rask og kvalitetsmessig god måte?

Seminaret utfordrer deltagerne til å reflektere og diskutere disse og lignende problemstillinger i mindre grupper. Det vil bli gitt korte innledninger til tematikken. Gruppene vil så dele sine synspunkter og erfaringer i plenum.

Agenda

Kaffe og rundstykker serveres fra kl 16.45

  • Styrerekruttering i store og mindre virksomheter
  • Forholdet mellom daglig ledelse og styret
  • Bruk av «Advisory Boards»
  • Hvordan organisere prosesser for forandring/omstilling?

PF Styrenettverk

Nettverket ønsker å være en foretrukket og toneangivende møteplass for erfarne ledere og styremedlemmer med likesinnet interesse for samspillet mellom teknologi, økonomi, samfunn og fremtidens styrearbeid.

Vel møtt!

Seminaransvarlig

Per Randgaard

Vil du dele dette med ditt nettverk?