Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 08.10.2015

Styreroller i ulike faser

5. november 2015 kl. 16:00 - 18:30

5. november arrangerer Styreakademiet Oslo andre møte i serien «Styreroller i ulike faser». Enkel bevertning fra kl 17.00.  Vi regner med å runde av møtet rundt klokken 19.30.

Møtets tema:

Styrets rolle i transaksjons prosesser

Styrets manøvreringsmuligheter i krisetider

Daglig ser vi avisoppslag og nyheter om et Norge som er i krevende omstillinger. Mange bedrifter og organisasjoner har ikke den nødvendige evnen til å snu raskt og smidig på en slik måte at alle ansatte eier prosessen og er med. Vi skal på dette medlemsmøtet drøfte to aktuelle tema som belyser styrets rolle i tre foredrag. Et om transaksjons prosesser og to foredrag om styrets manøvreringsmuligheter i krisetider, det ene i forhold til forskning på området og det tredje i forhold til innovasjonsprosjekter som kan bidra til selskapets fremtidige vekst.

Styrets roller i transaksjonsprosesser

Ketil Wig
ketil wig
Daglig leder| Remis AS

Ketil Wig er daglig leder i Remis AS, og bygget tidligere opp spesialistselskapet Rokade AS innen M&A og integrasjoner/snuoperasjoner som ble overtatt av KPMG i 2012. Fra 2013 – 2015 var han ansvarlig for M&A området i Deloitte. Tidligere bakgrunn er fra McKinsey & Co., Andersen Consulting/ Accenture, samt fra en rekke management-for-hire oppdrag i norsk og internasjonalt næringsliv. Han er utdannet siviling. fra NTH/NTNU, samt siv.øk./MBA fra Stanford University. Han arbeider nå selvstendig med rådgivningsoppdrag og styreverv. Ketil har gjennomført et hundretalls M&A transaksjoner over de siste 30 årene, inkludert oppkjøp, salg og fusjoner i de fleste bransjer. Se også www.linkedin.com/in/ketilwig

Omstillings- og krisetider representerer en konsolideringsfase i det strategiske veikartet. Hva kjennetegner disse tidene mht. strukturell forretningsutvikling og virkemidler (M&A, oppkjøp/fusjoner/virksomhetssalg/strategiske allianser etc.) i forhold til oppgangstidene? Hvordan kan ledelsen og styret benytte en konsolideringsperiode for å styrke konkurransekraften gjennom M&A/oppkjøp og fusjoner? Foredraget vil gi konkrete eksempler på verdidrivende («bør …») i forhold til verdiødeleggende («bør ikke …») transaksjonstyper for den konjunkturfasen Norge nå er på vei inn i.

Styrets manøvreringsmuligheter i krisetider

Vidar Top
vidartop
Forsker | Partner VitalSmarts

Vidar er forsker i VitalSmarts og har en mastergrad i påvirkningsledelse fra Handelshøyskolen BI. Han er rådgiver for flere Fortune500 selskaper i Europa og er forfatter av fagbøker med fokus på resultatforskning. Han er i dag engasjert i blant annet aksjonsforskning innen redusert sykefravær.

Morten Isaksen PhD
morten isaksen
Forsker | Partner VitalSmarts

Morten har en doktorgrad i bioteknologi fra Universitetet i Oslo, og har jobbet i større og mindre selskaper i Norge og i Cambridge, UK. Han har lang erfaring med å bygge opp teknologibedrifter nasjonalt og internasjonalt, og sittet i styrer i flere selskaper. I tillegg har han bred erfaring innen forretningsutvikling og opplæring i ferdigheter for at team kan fungere optimalt. https://www.linkedin.com/pub/morten-isaksen/1/441/23b

30 års forskning fra VitalSmarts indikerer at gode resultater fra omstillingsprosesser kan mangedobles, og gjennomføres minst 5 – 9 ganger raskere, dersom noen få, enkle kriterier er oppfylt. Hva er disse, og hvordan kan styret sikre at dette er implementert før mørke skyer nødvendiggjør raske grep?

Mange bedrifter og organisasjoner har ikke den nødvendige evnen til å snu raskt og smidig på en slik måte at alle ansatte eier prosessen og er med. Morten Isaksen, VitalSmarts Norge, presenterer hovedpunktene i et kort og presist foredrag

Espen Aass
espen aass
Daglig leder | Esacon AS

Espen Aass, daglig leder og eier av Esacon AS. Selskapet har 34 ansatte og har bistått over 400 virksomheter med utarbeidelse av søknader som er innvilget forskningsstøtte. Esacon AS er AAA-rangert av Bisnode. Aass har tidligere som gründer bygget opp og solgt sine andel i oljeselskapet Pemco Oil AS, IT selskapet Entra Data AS og logistikkselskapet TakeCargo AS. Samtlige selskaper satset på spennende strategier og lyktes under Aass sin ledelse. Aass har også som konsulent i Hartmark Iras (nå PA International) utarbeidet strategiplaner for mange av Telenors viktigste tjenester og gjennomført flere snuoperasjoner. Aass er utdannet siviløkonom fra NHH. https://www.linkedin.com/pub/espen-aass/14/7b8/650

Espen Aass vil dele sine peronlige erfaringer relatert til styrets endringsmuligheter. Strategisk planlegging, hva er nytt nå? Styrets endringsmuligheter avhengig av handlingsrom. Hvordan øke handlingsrommet? Støtte til utvikling av nye produkter, tjenester og produksjonsprosesser. Hva skal til for å oppnå støtte? Hvor søker man støtte? Hva er viktig i en søknad?

Vil du dele dette med ditt nettverk?