Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 21.08.2015

Strukturelle og organisatoriske endringer i offentlig forvaltning

5. oktober 2015 kl. 10:00 - 12:00

Hvordan gjøre de riktige tingene og gjøre tingene riktig – til beste for innbyggere og samfunn? Gjennomføringen av store reformer som helsereformen, politireform, og etablering av NAV er krevende. En stor kommunereform er under planlegging, store strukturendringer skjer innenfor universitet og høyskoler og nye organisasjonsformer innenfor vei og jernbane er foreslått. Hvordan kan politiske beslutninger og gjennomføringsprosessene bli bedre når store strukturelle og organisatoriske endringer vedtas? Hvordan sikre at vi får de ønskede effekter?

Foredragsholder: Administrerende direktør Marianne Andreassen
Marianne Andreassen er administrerende direktør for Statens Lånekasse og medlem av Produktivitetskommisjonen. Hun er cand.oecon fra Universitetet i Oslo, har hatt flere politiske rådgiverstillinger og var fra 1993 til 1997 statssekretær for Arbeiderpartiet, blant annet i Finansdepartementet. Hun har vært konserndirektør i Sparebank 1, og i 2004 ble hun den første direktøren for Senter for statens økonomistyring. Marianne Andreassen hadde ansvaret for å utvikle dette senteret til Direktoratet for økonomistyring som ble etablert i 2011.»

Vil du dele dette med ditt nettverk?