Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 05.01.2015

Strømkabler til utlandet – konsekvenser for markedet, kraftprodusenter og industrien

29. januar 2015 kl. 16:00 - 18:00

I desember 2014 ble den fjerde strømkabelen (700 MW) mellom Norge og Danmark satt i kommersiell drift og økte kapasiteten til Danmark med 70% . I 2018 og 2020 blir det etter all sannsynlighet satt i drift to nye strømkabler til utlandet, til hhv Tyskland og England med 1 400 MW pr. forbindelse. Samlet HVDC kapasitet i markedet blir da 5 200 MW ut fra Sør-Norge, det representerer ca. 15 % av Norges totale installerte effekt. Tilsvarende vil Norge få tilgang til store mengder energi for økt leveringssikkerhet. Hva blir konsekvensen av dette for kraftforsyningen, produsentene og ikke minst markedet og industrien?

Bilder fra møtet:

IMG_1302-

IMG_1307-

IMG_1310-

IMG_1311-

IMG_1315-

IMG_1317-

Innledere vi har invitert er:

–          Geir Vollsæter, spesialrådgiver, Industri Energi

–          Edvard Lauen, konserndirektør, Agder Energi

–          Ingard Moen, avdelingsleder med ansvar for utenlandskonsesjonene til tysklands- og englandsprosjektet – Statnett

Møte- og debattleder til dette møtet er Håkon Taule, partner og daglig leder i Thema consulting group.

Ikke mulighet til å komme? Dette møtet streames her.

Vil du dele dette med ditt nettverk?