Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 27.08.2020

Strategisk ledelse i krise og krig: Boklansering

3. september 2020 kl. 18:00 - 19:00

Velkommen til digital og fysisk boklansering og fagdiskusjon om det norske systemet for strategisk ledelse av tverrdepartementale kriser som omfatter norsk statssikkerhet

Se lanseringen direkte her.

Program:

 • Innledning om boken: Jenny Holmsen, Redaktør i Universitetsforlaget
 • Innledning om prosjektet og krisehåndtering: Gjert Lage Dyndal, Oberst, Luftforsvaret, Sjef operasjoner ved Norsk luftoperasjonssenter (NAOC), Dosent ved FHS, Stockholm
 • Kommentar til boken: Kjell Inge Bjerga, Direktør for Institutt for forsvarsstudier, Professor
 • Særlige utfordringer sett fra politisk nivå:
  • Guro Angel Gimse, Storingsrepresentant for Høyre, yrkespoliti, tidligere medlem i justiskomiteen og statssekretær
  • Espen Barth Eide, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, tidligere forsvarsminister og utenriksminister
 • Ordstyrer: Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær, Polyteknisk Forening

Boken «Strategisk ledelse i krise og krig» tar for seg håndtering av ulike typer kriser, med fokus på kriser med potensiale for hendelser i våre maritime nordområder, hvordan terrortrusler utvikler seg, og de mer diffuse cybertrusler vi har og kan se for oss.

Boken har fire hoveddeler:

 1. Teoretisk om strategisk krisehåndtering
 2. Etterretning, media og situasjonsforståelse
 3. Nasjonal strategisk krisehåndtering
 4. Potensialet for krig på norsk jord

Bidragsyterne er erfarne fagfolk og forskere med ekspertkompetanse på områdene de skriver om. Redaktørene er Ann Karin Larssen og Gjert Lage Dyndal.

Arrangementet er i regi av UTSYN – Forum for utenriks og sikkerhet, Universitetsforlaget og Polyteknisk Forening.

Du får anledning til å være med i studio, der vi ønsker velkommen til 30 personer. Medlemmer har fortrinnsrett til fysisk deltagelse.

Se lanseringen direkte her.

Velkommen til digital og fysisk boklansering!

Vil du dele dette med ditt nettverk?