Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 22.12.2016

Status for europeisk kjernekraft 30 år etter Tsjernobyl

25. april 2017 kl. 15:00 - 15:00

Helt siden midten av 1950-tallet har kjernekraft hatt en viktig rolle i Europa. Også i Norge var det stor aktivitet og optimisme knyttet til utvikling av atomkraft. I dag har i alt 16 europeiske land (+ Russland) kjernekraft som en del av kraftforsyningen.

Utover på 70-tallet var kampen mot atomkraft et viktig grunnlag for framveksten av ulike grønne bevegelser og politiske parti. Ulykker og hendelser som Three Mile Island (1979), Tsjernobyl (1986) og Fukushima (2011) har snudd optimismen, og flere land diskuterer eller har vedtatt program for avvikling av sin kjernekraft.

Internasjonalt har kjernekraften fortsatt mange sterke forsvarere. Disse argumenterer med at kjernekraft er den eneste realistiske løsningen for utfasing av kullkraft og annen varmekraft basert på fossile energikilder.

Står vi foran en utvikling i Europa hvor noen land bygger ned sin kjernekraft og andre land ruster opp? Hvordan blir utviklingen i Sverige og Finland, og hvordan påvirker kjernekraft kraftbalansen i Norden? Og hva skjer egentlig med Hinkley Point C og Sellafield, og hvilken utvikling kan vi vente i Polen og Baltikum?

På PF Energis møte kan du bli oppdatert på hva som skjer med en energiform som er svært viktig for mange land, men som har liten plass i det norske nyhetsbildet. Vi tar debatten!

Generalforsamling i PF Energi

Generalforsamling i PF Energi avholdes før Tsjernobyl-møtet fra kl. 16.30–17.00.

Les innkalling til generalforsamlingen her.

Innledere

Øystein Asphjell, Thor Energy
Nils Bøhmer, Bellona
Frank Hugo Storelv, Neptun Networks
Jonas Skaare Amundsen, NVE

Vil du dele dette med ditt nettverk?