Statens Pensjonsfond utland: Strategi for ansvarlig investeringspraksis

9. april 2014 kl. 06:00 - 07:30

I høst leverte Strategirådet til Statens Pensjonsfond Utland en rapport om hvordan fondets ansvarlige forvaltning fungerer. Rådet foreslår omfattende endringer både i mandat og struktur i dagens forvaltning. Ansvarlig eierskap foreslås lagt inn som et kjernemandat og etikkrådet flyttet til Norges Bank. Hvordan bør det etiske forvaltningen av oljefondet fungere? Kan etikk og butikk kombineres? Skal oljefondet brukes som et utenrikspolitisk instrument?  Debatten i media er frisk, og den årlige stortingsmeldingen om oljefondet forventes fremlagt i begynnelsen av april. Velkommen til dette høyaktuelle møtet, som gir god anledning til utveksling av synspunkter med våre politikere.

Har du lyst til å forberede deg til debatten? Ta en titt på Strategirådets rapport og de ulike høringsinnspillene.

Paal Bjørnestad (FrP), statssekretær Finansdepartementet
Marianne Marthinsen(AP), stortingsrepresentant, nestleder Finansfraksjonen.
Idar Kreutzer, adm. direktør Finans Norge
Jeanett Bergan, leder for ansvarlige investeringer i KLP

Ordstyrer: Journalist Emilie Ekeberg, Klassekampen.

PF INTERNASJONAL POLITIKK OG ØKONOMI / PF SAMFUNNSØKONOMI I SAMARBEID MED KIRKENS NØDHJELP

Vil du dele dette med ditt nettverk?