Sosial innovasjon

7. april 2014 kl. 10:00 - 12:00

Sosial innovasjon er en betegnelse for de metoder som brukes i dag for å få dyptgripende, bærekraftige endringer til løsning av   samfunnsmessige og sosiale problemer.  Det representerer en innovativ bruk av forretningsmessige idéer der målet er sosial endring.

Hva er nytt i dette og hvordan kan vi, med vår forretningsmessige og teknologiske bakgrunn, ta del i de nye trendene?

Foredragsholder:

Ingrid Stange, økonom og sosial entreprenør, grunnlegger av «Partnership for Change»,  leder for arbeid innen sosialt ansvar i firmaet «Formuesforvaltning»

Vil du dele dette med ditt nettverk?