Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 22.12.2016

[UTSATT] Sommeravslutningsmøte: Hvilke muligheter og trusler har digitalisering for norsk olje- og gassvirksomhet?

8. juni 2017 kl. 09:30 - 14:00

[ PF Olje/NPF Oslo og PF Samfunnsøkonomi beklager at dette seminaret dessverre må utsettes til over sommeren grunnet en uforutsett situasjon hos en av våre sentrale foredragsholdere. Programmet vil bli satt opp med ny dato så fort denne er avklart. ]

Hvordan kan norsk olje- og gassindustri utnytte digital innovasjon som et konkurransefortrinn i et $30 senario?

– Hva kan norsk olje- og gassindustri lære av digital innovasjon i andre bransjer

Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Digitalisering legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og kan bidra til å øke produktiviteten i både privat og offentlig sektor.

Digitalisering er gjerne sammenfallende med en omstillingsprosess. På sitt beste er digitalisering en katalysator for forenkling, fornying av kompliserte strukturer og prosesser. Enkelte bransjer og virksomheter er mer digitalisert modne enn andre. Innenfor olje og gass næringen ble digitalisering introdusert i forbindelse med integrerte operasjoner for mer enn 10 år.

Det er mange gode eksempler på digitalisering fra privat og offentlig sektor:

  • Introduksjon av Altinn og fornyelsen av skattemeldingen har gitt en innsparing på mer enn 800 årsverk ifølge www.digi.no.
  • Medisin, sykehus, fjernkirurgi, GE medisin
  • Bank, finans
  • Industri 4.0

For at norsk olje- og gassindustri skal forbli konkurransedyktig i fremtiden må den være lønnsom med oljepriser ned mot $30/fat. I denne workshopen skal vi se på erfaringer fra digitalisering i andre bransjer og diskutere hva norsk olje- og gass industri kan lære fra disse. Vi vil fokusere på hvordan vi kan redusere de store kostnadene innenfor et felts levetid: borekostnadene og utbyggingskostnadene.

Agenda

Lunsj serveres fra kl. 11:30.
Det faglige programmet starter kl. 12:00 og vi avslutter kl. 16:00

Møteleder:
Øystein Noreng, Professor Emeritus, BI

Praktiske opplysninger

Utsatt til over sommeren.

 

Vil du dele dette med ditt nettverk?