Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 18.11.2019

Sivilt-militært samarbeid: Dilemmaer for Forsvarets langtidsplan

3. desember 2019 kl. 07:30 - 09:00

Hvilke utfordringer innebærer konkurranseutsetting for Forsvarets evne til å oppfylle samfunnsoppdraget?

Bruken av private aktører i Forsvaret reiser et mangfold av dilemmaer som vi kanskje ikke kan løse på akkurat samme måte som vi tidligere har gjort. Vi spør:

  • Hvordan sikrer vi at monopol på bruk av makt fortsatt underlegges statlig styring og kontroll?
  • Hvordan forhindre sammenblanding av interesser som kan påvirke utformingen og bruken av Forsvaret?
  • Hvordan sikre avgrensning av Forsvaret mot det sivile samfunnet?
  • Hordan sikre rettigheter og plikter for leverandører til Forsvaret?
  • Hvordan sikre kontroll over sensitiv informasjon?

I denne nettverksfrokosten møter du:

  • Thomas L. Halvorssen, Oberst (p)
  • Gro Nystuen, jurist og forsker, Norges institusjon for menneskerettigheter
  • Ronny Lie, kommunikasjonsdirektør, KONGSBERG

Ordstyrer er Erik Strøm, styreleder i UTSYN – Forum for utenriks og sikkerhet.

Sivilt-militært samarbeid er løftet frem som vesentlig i forsvarssjefens fagmilitære råd til den neste langtidsplanen for Forsvaret. Flere private aktører skal inn for å løse transportbehov, vedlikehold og andre støttefunksjoner for Forsvaret. Private aktører har alltid vært en nødvendig del av samfunnets beredskap, men den måten de nå skal brukes som en del av den stående beredskapen gjør situasjonen likevel noe annerledes.

Erfaringer fra internasjonale konflikter viser at det blir krevende å trekke opp grenseganger mellom Forsvarets kjernevirksomhet og støttefunksjoner. Dermed blir det også vanskelig å trekke et klart skille mellom hva som kan og ikke kan legges ut på anbud. Utfordringsbildet er mindre tydelig i dag enn da Forsvarets kantiner ble konkurranseutsatt på 1990-tallet. Nye og mer omfattende private selskapsstrukturer med større oppgavebredde, akselererende teknologiutvikling med mer spesialiserte våpensystemer og bruken av flere ikke-militære virkemidler i krig gjør det utfordrende å regulere og beskytte sivile leverandører i konflikt. En ytterligere utfordring er at utviklingen på dette området går fortere enn utviklingen av politiske prinsipper og reguleringer.

Denne nettverksfrokosten er et samarbeid mellom UTSYN – Forum for utenriks og sikkerhet, Norges offisers- og spesialistforbund, NTL Forsvaret, Fellesforbundet og Polyteknisk Forening.

Frokosten er klar fra kl. 0800.

Følg debatten via live stream på TU.no om du ikke har anledning til å delta selv.

Velkommen!

Vil du dele dette med ditt nettverk?