Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 07.08.2017

Norge i verden etter det vestlige hegemoniets fall

25. august 2017 kl. 06:15 - 09:30

Etter den kalde krigens slutt var det en periode nærmest tatt for gitt at Vesten var verdens ideologiske og politiske rollemodell og leder. At våre verdier og samfunnsmodeller var noe de fleste stater og samfunn strebet mot, og som etterhvert ville kjennetegne størstedelen av verden. Det kan vi ikke lenger.

Nå preges isteden store deler av Vesten av handlingslammelse, økonomisk stagnasjon og manglende fremskritt på områder som er viktig for de fleste ikke-vestlige land, slik som politisk stabilitet, sysselsetting og fattigdomsreduksjon. Vi har heller ikke lenger tilnærmet monopol som kilde til kapital, og få andre land er direkte avhengig av et godt forhold til Vesten. Da forsvinner en motivasjon til å støtte til vestlige ideer og interesser i FN og andre internasjonale fora.

PF Internasjonal Politikk og Økonomi vil under et halvdagsseminar se på hvilke konsekvenser dette har for Vesten, for Norge, og for norsk utenrikspolitikk.


Program

08.00

Dørene åpner

Vi tilbyr kaffe og enkel frokost.

DEL 1:
08.15–09.30

Hvordan ser resten av verden på hva som skjer i Vesten?

Hvordan er synet på Vesten endret i de ulike regionene og statene, og hva betyr det for Vestens forhold til disse statene? Hvordan posisjonerer de seg i en ny, multipolar verden?

Innledere

Benedicte Bull, Kristin Skare Orgeret, Julie Wilhelmsen og Stein Tønnesson vil dekke hver sin region.

DEL 2:
09.30–10.15:

Diplomati i endring?

Hva betyr det for det norske diplomatiet, når Vestens status i verden endres? Hvordan påvirker det muligheten for å lykkes med norsk utenrikspolitisk engasjement? Bør diplomatiet endre strategier og arbeidsmåter i en endret, multipolar verden?

Innledere

Forsker Halvard Leira ved Norsk utenrikspolitisk institutt og ambassadør Jon Hanssen-Bauer, Utenriksdepartementet.

DEL 3:
10.30–11.30:

Hvordan fremme vestlige verdier nå?

Mange norske initiativ i utenriks- og utviklingspolitikken er globalt orientert, men bygger gjerne på det som oppfattes som «vestlige» verdier. Hvordan videreføre norsk «globalt» engasjement dersom vi ikke kan ta for gitt at vesten har en naturlig lederposisjon i verden?

Innledere

Forsker Ole Jacob Sending ved Norsk utenrikspolitisk institutt, direktør i Fredskorpset Hege Hertzberg, Utenriksdepartementet og rådgiver Øyvind Eggen, Civita.

Ordstyrere

Ingerid B. Salvesen og Øyvind Eggen.

Vil du dele dette med ditt nettverk?