Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 09.04.2021

Samfunnsøkonomiske vurderinger av smitteverntiltak og vaksinestrategi

13. april 2021 kl. 09:30 - 10:30

Webinaret er fulltegnet.

Foredragsholder: Steinar Holden, instituttleder og professor, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo

En ekspertgruppe nedsatt av Helsedirektoratet og ledet av Steinar Holden har i en tredje rapport vurdert samfunnsøkonomiske konsekvenser av strategier og tiltak i sluttfasen av covid-19-pandemiden. Gruppen finner at det ligger en klar gevinst i å slå ned og holde smitten nede med lokale tiltak, og begrense tiltaksbyrden i områder med lav smitte. I vaksinestrategien tilrår gruppen en sterkere prioritering av områder med vedvarende høyt smittetrykk enn dagens fordeling innebærer. Både modellberegningene og de teoretiske konklusjonene støtter opp under dette. Det er fortsatt behov for å holde smittenivået nede med nødvendige tiltak, og en betydelig reduksjon i tiltaksnivået kan først skje når større befolkningsgrupper er vaksinert. Det er viktig å innrette smitteverntiltakene mest mulig effektivt og løpende veie nytte mot kostnad. Rapporten inneholder et prioriteringskart og nytte-kostnadsvurderinger av smitteverntiltak. Det bør vurderes økt målrettet bruk av massetesting og økt bruk av munnbind.

Det er et begrenset antall plasser. Lenke til pålogging vil sendes påmeldte i forkant. Vi gjør oppmerksom på at alle påmeldte deltakere vil være synlig under møtet.

Det digitale seminaret er kun for medlemmer og gjennomføres i regi av Samfunnsøkonomene.

Webinaret er fulltegnet.

Vil du dele dette med ditt nettverk?