Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 21.06.2019

Samfunnets sårbarhet: Sikkerhet og sivilsamfunnet – hva betyr det for deg og meg?

4. november 2019 kl. 11:00 - 13:00

PF Senior inviterer til lunchseminar der du møter:

  • Torgeir Waterhouse, Co-Founder, Otte
  • Roar Thon, Fagdirektør sikkerhetskultur, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
  • Janne Hagen, Sjefingeniør, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Torgeir Waterhouse vil innledningsvis peke på hvor enkelt det er å slå ut vitale tjenester og konsekvensene av å slå ut internett. Cyberangrep regnes som den største trusselen. Slike angrep brukes blant annet til å skaffe etterretningsinformasjon, drive påvirkning og kartlegge kritisk infrastruktur. I tilfelle større konflikter kan vi regne med angrep mot infrastruktur som telenett, kraftforsyning, gass- og oljeeksport, samferdsel, banker, medier og annet.

Roar Thon vil snakke om at vår vi skal forbedre samfunnet og utnytte de fantastiske mulighetene som teknologien gir oss er vi avhengig av at teknologien er trygg, sikker og til å stole på. I det perspektivet er sikkerhet en grunnleggende faktor av stor betydning. Men dessverre er sikkerhetsutfordringene mange og de handler ikke bare om teknologiske utfordringer, men like mye om mennesker og prosesser.

Janne Hagen går i dybden på Norges svært høye leveringssikkerhet på elektrisitet. Elektrisitet trengs for mobiltelefoni, internett, trygghetsalarm, oppvarming, betalingstjenester, stadig økende grad transport osv. Uvær er den vanligste årsaken til strømutfall, men spørsmålet er om dette bildet vil endre seg? Kraftbransjen blir mer digitalisert og automatisert, samtidig som cyberangrep mot energisektoren blir en stadig mer aktuell trussel. NVE jobber for at kraftbransjen i Norge skal ha god beredskap mot cybertrusler. Foredraget setter søkelyset på det digitale sårbarhetsbildet og arbeidet som gjøres for å sikre fortsatt høy leveringsevne på elektrisitet.

Enkel lunch serveres.

Velkommen!

Vil du dele dette med ditt nettverk?