Møte i regi av: PF Samferdsel

Samferdselsfrokosten: Nasjonal transportplan som styringsverktøy

Samferdselsfrokosten: Nasjonal transportplan som styringsverktøy
Foto: Knut Opeide, Chris Aadland, Redink, Østlandssamarbeidet


Transportinfrastruktur er viktig for å redusere reisetidene innenlands og binde landet sammen. Få land investerer så mye i transportinfrastruktur per innbygger som Norge. Årlig investeres det for rundt 30 milliarder kroner i norske veier, i tillegg til betydelige investeringer innen jernbane, sjøhavner og lufthavner.

Samtidig har Nasjonal transportplan, NTP, fått kritikk både for å finansiere ulønnsomme prosjekter, være styrt av regionale interesser og for angivelig å fokusere på prestisjeprosjekter fremfor lokale mindre prosjekter. Det har også blitt stilt spørsmål ved NTP som styringsverktøy ved at planene tidvis ikke følges opp og mangler klare prioriteringer.

Du møter:

  • Kjell Inge Davik, direktør for utbygging, Statens vegvesen
  • Are Kjensli, Administrerende direktør, NHO Transport og logistikk
  • Randi Birgitte Svånå, divisjonsdirektør for plan og landskap, Asplan Viak
  • Askill Harkjerr Halse, Forskningsleder for samfunnsøkonomiske analyser, Transportøkonomisk institutt

I denne samferdselsfrokosten med direktesending vil styrkene og svakhetene ved NTP diskuteres nærmere. Vi vil overordnet ta for oss planens sammensetning og porteføljestyring. Møtet begynner med innledninger fra hver av deltakerne, før vi går over i en diskusjon.

Du kan stille spørsmål i forkant via @polyteknisk i sosiale media.

Medlemmer av Polyteknisk Forening er velkomne til å delta fysisk. Påmeldte til digital deltagelse får tilsendt lenke til pålogging i forkant.

Croissants og kaffe serveres til praten fra kl. 0800.

Velkommen!

Påmelding

Ticket Type Price Spaces
Medlem av Polyteknisk Forening. Fysisk deltagelse. 0,00 kr
Medlem av Polyteknisk Forening. Digital deltagelse. 0,00 kr
Ikke medlem av Polyteknisk Forening. Digital deltagelse. 200,00 krJeg vil bli medlem i Polyteknisk Forening nå!