Sakte og gærn’t – møte 1

20. mars 2013 kl. 16:00 - 18:00

Kan effektiviteten bedres i statsforvaltningen?

Møte 1 om statsforvaltningen. Det andre møtet kommer 23/05.

Tidl. arbeidsminister Hanne Bjurstrøm, avdelingsdirektør Eivind Tesaker, Kulturdepartementet, og direktør Øystein Børmer, Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Møteleder: Aslak Bonde.

SAMARBEIDSMØTE MED NORGES JURISTFORBUND

100 kr i deltakeravgift. Fri adgang for Norges Juristforbunds, Samfunnsviternes og PFs medlemmer.

Vil du dele dette med ditt nettverk?