Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 18.02.2021

Ringvirkninger i samferdselen: Hva viser det empiriske grunnlaget?

22. februar 2021 kl. 13:30 - 14:30

Infrastruktur for transport øker folks og bedrifters mobilitet og markedstilgang. I de siste ti årene har norske transportetater og fylkeskommuner investert flere titalls millioner kroner i analyser av hvordan transportinvesteringer gir netto positive ringvirkninger for næringslivet og samfunnet for øvrig. Disse analysene har konkludert med ringvirkninger på mange millioner og ofte milliarder kroner, knyttet til ulike norske veiprosjekt.

Samtidig tyder ferske empiriske analyser fra Norge på at virkningene er langt mer moderate. Vi spør:

  • Hvor store er egentlig nettoringvirkningene av norske investeringer i transportinfrastruktur?
  • Hva er det empiriske grunnlaget for den norske evalueringspraksisen for nettoringvirkninger forbundet med transportinvesteringer?

Du møter:

  • Morten Welde, seniorforsker, NTNU
  • Rasmus Bøgh Holmen, seniorforsker, TØI og styreleder i PF Samferdsel

Seminaret er en faglig utvidelse av sesjonen om mernytte på Mobilitet 2021-konferansen. Seminaret er eksklusivt for medlemmer. Opptaket vil gjøres allment tilgjengelig senere.

Påmeldte til digital deltagelse får tilsendt lenke til pålogging i forkant.

Velkommen til digitalt seminar!

Vil du dele dette med ditt nettverk?