Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 23.02.2016

Ringeriksbanen – hva skjer?

21. april 2016 kl. 15:00 - 17:00

Med Ringeriksbanen vil man få en forbedring av reisetiden for tog mellom Oslo og Hønefoss og andre stasjoner på Bergensbanen. Sammen med en ny E16 legges det til rette for at Ringeriksregionen blir godt integrert med hovedstadsregionen i et felles bo- og arbeidsmarked.

Jernbaneverket og Statens vegvesen har samarbeidet om utredningene for Ringeriksbanen og E16. Innledende forstudie er avsluttet, og arbeidet med reguleringsplan og detaljplanlegging starter nå opp.

Prosjektet vil få stor betydning for hovedstadsregionen. Banen og E16 skal koble Ringeriksregionen sammen med Osloregionen, tettstedene og turiststedene oppover i Hallingdal skal bindes tettere mot Østlandet.

  • Over 40 km lang bane med dobbeltspor, mesteparten i tunnel og ny stasjon ved Sundvollen.
  • Målsetningen er byggestart i 2019 og åpning for trafikk i 2024.
  • Prosjektet skal reguleres ved hjelp av statlig plan.

Innlegg:
Morten Klokkersveen (Jernbaneverket) og Gert Myhren (Statens vegvesen)
Holger Schlaupitz, Naturvernforbundet

Bevertning fra kl 1630.

Fagmøtet arrangeres av NVTF Østlandet i samarbeid med PF Samferdsel, Faggruppen Tekna Jernbane og Tekna Oslo.

Vil du dele dette med ditt nettverk?