Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 24.08.2016

Har vi god nok rettssikkerhet i Norge?

28. september 2016 kl. 15:00 - 17:00

Vi hyler på facebook og klager i avisen, hva er status, er det så ille som det høres ut, og hvor er problemene?

Nylig skrev VG om at 20 % av norske dommere ikke følger loven. For å ivareta rettssikkerheten, har Stortinget pålagt landets nær 800 dommere å registrere seg i det såkalte sidegjøremålsregisteret. Her er de lovpålagt å registrere større aksjeposter, verv og siste stilling før dommerutnevnelse. Likevel er det 138 dommere som ikke er å finne i dette registeret.

Dette er bare en av mange og store utfordringer i norsk rettspraksis. I tillegg er det store variasjoner, og prosedyrer som ikke følges. I 2014 brøt 151 advokater god advokatskikk, mens 15 mistet bevillingen. Mellom 2000–2012 ble hele 111 advokater fratatt bevillingen.

Samfunnet kan ikke fungere uten god rettssikkerhet. Det hjelper ikke å snakke om trafikkulykker om folk mister gård og grunn og ikke kommer seg ut av konflikter. Hvordan kan vi bedre rettssikkerheten?

Panel

Jørgen Klavenes, advokat
Heidi Turid Dammann, måtte navigere selv i rettssystemet og vant til slutt i retten etter kjøp av katastrofehus
Odd Petter Magnussen, fra Stine Sofie stiftelsen, jobber med å styrke varslernes rolle
Egil Borse-Svensen, aktiv på 90-tallet i rettsvesenet når det gjaldt menneskerettigheter, og har tatt opp tråden for unge og eldre de senere årene.

Vil du dele dette med ditt nettverk?