Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 24.11.2018

Quo Vadis oljenasjonen: Norsk økonomis bærekraft i lys av Parisavtalen

14. desember 2018 kl. 12:00 - 14:00

MIT Club of Norway og Polyteknisk Forening har gleden av å invitere til et kunnskapsmøte med siste nytt om klimarisiko og norsk økonomi:

Program:
  • Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær Polyteknisk Forening – Velkommen
  • Sven Mollekleiv, Senior Vice President DNV GL – Konferansier
  • Sveinung Rotevatn, Statssekretær (V), Klima- og miljødepartementet – Norge som foregangsland i en global lavutslippsøkonomi
  • Martin Skancke, leder utvalget: Globale klimaendringer: Hva betyr det for norsk økonomi? – Utvalgets konklusjoner
  • Elisabeth Holvik, Sjefsøkonom Sparebank1 –Vil finansindustrien fortsatt la pengene flyte til oljeindustrien?
  • Bent Erik Bakken, MIT ’94, senior sjefsforsker, DNV GL: Energy Transition Outlook – Vil globale og europeiske investeringer i olje og gassutvinning reduseres frem mot 2050?
  • Jørgen Randers, MIT ’72, professor emeritus i klimastrategi, Handelshøyskolen BI – Vi må stenge de siste kranene før 2050!
  • Paneldebatt
  • Jon Samseth, MIT Club of Norway President – Avslutning

Det synes klart at norsk økonomi står overfor store utfordringer dersom oljenasjonen skal bidra til en fremtid i tråd med Paris-avtalen.  Polyteknisk Forening spilte en vesentlig rolle da Norge som energinasjon ble satt på kartet for over 100 år siden. Nordmenn med bakgrunn fra MIT har spilt en vesentlig rolle i den internasjonale bærekraftsdebatten allerede i snart 50 år.

Dette danner bakgrunnen for dette møtet, som er aktualisert i høst av IPPC-rapporten om betydningen av å begrense global oppvarming til 1,5 grader Celsius. Regjeringens klimarisikoutvalg vil fremlegge sin rapport om Norges økonomi i en slik fremtid 12. desember, og FN’s klimakonferanse om oppfølging av COP24 avsluttes i Katowice 14. desember.

Møtet er gratis for alle medlemmer av MIT Club of Norway og Polyteknisk Forening.

Møtet gjennomføres med støtte fra MIT Club of Norway – og alle er hjertelig velkomne til lett lunch fra kl. 1230.

Vil du dele dette med ditt nettverk?