Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 22.01.2020

Presentasjon av petroleumsaktiviteten på norsk sokkel

28. januar 2020 kl. 11:00 - 13:45

Olje- og energidepartementet inviterer til en oppdatering om petroleumsaktiviteten på norsk sokkel. Møtet inngår som en del av Norges gjennomføring av Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), som Norge deltar i. EITIs formål er å fremme åpen og ansvarlig forvaltning av olje-, gass- og mineralressurser.

Agenda
12:00 – 12:15: Registrering/kaffe.
12:15 – 12:25: Innledning ved statssekretær Liv Lønnum i Olje- og energidepartementet.
12:25 – 12:45: Petroleumsaktiviteten – oppdateringer fra departementet v/ ekspedisjonssjef Lars Erik Aamot i Olje- og energidepartementet.
12:45 – 13.30: Presentasjon av Sokkelåret 2019.
Oljedirektoratets årlige rapport, Sokkelåret 2019, oppsummerer de viktigste utviklingstrekkene på norsk sokkel i året som har gått og viser prognoser for blant annet petroleumsproduksjon og investeringer de nærmeste årene v/ Torgeir Stordal, letedirektør i Oljedirektoratet.
13.30 – 14:45: Norge og EITI v/ EITIs internasjonale sekretariat.

Påmelding via Olje-og energidepartementet

Arrangementet er åpent for alle, med kapasitetsbegrensning på 100 personer, men fordrer påmelding.

Velkommen til Olje- og energidepartementet!

Vil du dele dette med ditt nettverk?