IT i praksis: Vet du verdien av IT?

4. mars 2013 kl. 07:00 - 09:00

Klarer du å synliggjøre verdien av IT for din organisasjon? Er forretningsledelsen bevisst hvilke verdier som IT skaper for virksomheten? Hvem har ansvar for å realisere gevinstene?

IT i praksis 2012 har avdekket at norske virksomheter i gjennomsnitt er svake på gevinstrealisering. Vi ønsker derfor å inviterer til et medlemsmøte der vi vil belyse hva vi kan gjøre med denne problematikken.
Noen spørsmål vi stiller oss (og dere):
• Hvordan prioriterer vi mellom prosjekter? Hvilke kriterier legger vi til grunn? Hvilke krav legges til grunn?
• Hvordan måler vi effektene? Hvilke KPI-er kopler vi til verdien av IT?
• Hvilke krav stilles til gevinstrealisering?  Og hvem har ansvaret?

Medarrangører:

Handelshøyskolen BI og Den Norske Dataforening

Vil du dele dette med ditt nettverk?