Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 25.01.2016

Post Paris: Hva skjer nå? – Fra ord til handling

17. februar 2016 kl. 16:00 - 18:00

I desember 2015 møttes verdens ledere i Paris for å bli enige om en ny internasjonal klimaavtale. Konferansen er i etterkant blitt omtalt som er stor suksess. Hele 195 land skrev under avtalen, der man ble enige om at global oppvarming skal begrenses til 2 grader og man skal jobbe for å klare 1,5 grader.

Norge stilte seg bak EUs mål om 40 % utslippskutt innen 2030 sammenliknet med 1990-nivå. Selv om disse målene gjelder på EU-nivå, må det forventes at Norge må gjøre store utslippskutt nasjonalt.

De sektorene som står for mesteparten av Norges utslipp er transport, petroleum og industri. Skal Norge nå sine klimamål må det settes i verk store tiltak i disse bransjene. PF Energi har derfor invitert representanter fra hver av de tre sektorene for å høre hvordan de skal bidra til at Norge når sine klimamål.

Tiden for prat er forbi og Norge må handle NÅ. Vi er spente på å høre hvilke konkrete tiltak som skal settes til verks, og har derfor stilt følgende spørsmål til innlederne:

Gitt at Norge skal kutte 40 % av sine utslipp innen 2030,

 • Hvilke konkrete tiltak må gjennomføres i din sektor for å nå disse målene?
  • Hva vil det koste?
  • Hvem tar regningen?
  • Hvor store utslippskutt vil hvert av disse tiltakene føre til?
 • Hva må ligge til rette for at dere skal bidra til at Norge når sine klimamål?
 • Hvilken rolle har din sektor i det karbonnøytrale samfunnet?

Innledere:

 • Klima- og miljødepartementet: Lars Andreas Lunde, Statssekretær – redegjørelse for Norges klimamål
 • Olje/Gass: Bjørn Otto Sverdrup, Senior Vice President, Sustainability i Statoil
 • Industri: Bjørn Kjetil Mauritzen, Leder av Climate Office
 • Marin/samferdsel: Hanna Lee Behrens, Direktør i avdeling for sikkerhet, miljø og innovasjon i Norges Rederiforbund

Vi inviterer så salen, samt følgende eksperter, til debatt om næringslivets klimainnsats:

 • Asbjørn Torvanger, Seniorforsker, Cicero
 • Ingvild Kilen Rørholt, Rådgiver klimaspydspiss, Zero

Møteledere:

Statkraft og Statnett Traineer

Vil du dele dette med ditt nettverk?