Foto: Spartacus/Knut Åserud, Kristoffer Myhre, Utsyn Publisert: 13.06.2024

#PolyBok: Lansering av «Hybridkrig»

28. august 2024 kl. 18:00 - 19:00

Rosenkrantz' gate 7, 0159 Oslo (inngang fra Kristian IVs gate)

Legg møtet inn i Outlook: iCal

Delta på dette arrangementet:

Ikke medlem? Meld deg på dette arrangementet:

Delta fysisk

kr. 0,-

Velkommen til bokbadet av «Hybridkrig: Hvordan russisk aggresjon setter Norge på prøve» med forfatter Trine Hamran, i samtale med spennende badegjester.

17:30
Dørene åpnes for mingling, lett servering og boksignering

18:00
Mette Vågnes Eriksen, generalsekretær, Polyteknisk Forening
Velkommen

Trine Hamran, journalist og forfatter av «Hybridkrig»
Jette F. Christensen, medlem, Riksvalgstyret, tidligere stortingsrepresentant (Ap), forfatter og styreleder, PF Internasjonal politikk og økonomi
Hedda Langemyr, daglig leder, UTSYN – forum for utenriks og sikkerhet, og styreleder, PF Samfunnssikkerhet
Sverre Strandhagen, kommentator, DN er kveldens bademester
Samtale om boken «Hybridkrig»

19:00
Samtalen avsluttes 
Mingling og boksignering fortsetter

19:30
Takk for i dag

Om boken «Hybridkrig»
Boka handler om hvordan hybride trusler forstås i Norge i dag. Hva opplever folk, hva gjør myndighetene og hva holder de skjult, og hvordan er den offentlige samtalen? Hamran undersøker om noen av mottiltakene i seg selv kan bli en del av trusselen, sett fra et sivilt perspektiv. Fravær av åpenhet og offentlig debatt om trusler og virkemidler kan bidra til at ivaretakelse av rikets sikkerhet setter demokratiske verdier på spill. Norge står i en ny geopolitisk situasjon etter Russlands invasjon av Ukraina, og nordområdene er i søkelyset som aldri før.

Hvor langt er myndighetene villig til å gå for å beskytte vårt demokratiske samfunn? Hvis en vagt definert ytre trussel brukes som grunnlag for å regulere samfunnet, kan noen av virkemidlene i seg selv bli en trussel? Finnes det en forventning om at vi må stå sammen mot ytre trusler, som kan fortrenge åpenhet og debatt? Tillit til myndighetene er vår styrke, og vi forventer at myndighetene skal beskytte oss. Hvordan unngå at tilliten forvitrer?

I Polyteknisk Forenings bokbad-serie, #PolyBok, får du et nært møte med forfatterne bak nyutgivelser og annen aktuell sakprosa. Med utgangspunkt i forfatternes bøker, åpner vi opp for den ærlige og uredde samtalen om dagens viktigste temaer.

I bokbadet får du i tillegg til en tête-à-tête med forfatteren og badegjestene, lett servering og rabatt på signerte bøker!

Du kan stille spørsmål i forkant via @polyteknisk i sosiale media.

Dette arrangementet er kun for fysisk deltagelse.

Velkommen til #PolyBok med Trine Hamran!

Ta gjerne kontakt med styret i PF Samfunnssikkerhet for innspill.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrevet vårt! Jeg vil motta nyhetsbrev!

Vil du dele dette med ditt nettverk?