Foto: Renate Madsen og Emilie William Publisert: 22.10.2021

#PolyBok: Bokbad med Heikki Eidsvoll Holmås og Anja Bakken Riise

15. desember 2021 kl. 18:00 - 19:30

Fysisk i Polyteknisk Forening og digitalt på Polyteknisk Forenings nettside.

I dette bokbadet møter du Heikki Eidsvoll Holmås, bærekraftsjef i Multiconsult, og Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender. De er aktuelle med hver sin bok, Kloden brenner: Hva må gjøres? og Mitt klimaregnskap.

Bademester er Jarand Hole, overingeniør i NVE – Norges vassdrags- og energidirektorat og styreleder i Polyteknisk Forening Energi.

Om Kloden brenner: Hva må gjøres?

Klarer vi å gjennomføre en grønn omstilling av transport, industri og oljenæring som samtidig tar hensyn til norske arbeidsfolk? Kan Norge bli utslippsfritt innen 2030? Ja, det er mulig og nødvendig, mener forfatter Heikki Eidsvoll Holmås. I Kloden brenner viser han at vi allerede har teknologien som skal til for å redusere utslippene av klimagasser. Oljenasjonen Norge kan oppnå sine klimaforpliktelser og få til en grønn omstilling som tar hensyn til næringsliv og arbeidsplasser. Problemet er mangelen på politisk vilje til å gjøre det som kreves. Holmås lanserer et radikalt program med konkrete løsninger og effektive virkemidler. Han foreslår ti grep for å redusere norske CO2-utslipp til nær null innen 2030. Oljenæringen må i tillegg ta ansvar forurensingen fra olje og gass og fagbevegelsen må være en pådriver for en rettferdig omstilling av arbeidsplassene fra forurensende til grønne og fremtidsrettede.

Om Mitt klimaregnskap

Det er mulig å leve bærekraftig. Men hva skal til? Kan du spise kjøtt, handle nye klær eller fly til Syden? En gjennomsnittlig nordmann slipper ut 11 tonn CO2 i året. For å nå klimamålene i Parisavtalen må hver og en av oss slippe ut mindre enn 2,5 tonn CO2 innen 2030. Hvordan klarer vi det? Anja Bakken Riise ville finne ut hva det vil si å leve miljøvennlig, og ga seg selv et klimabudsjett. I et halvt år førte hun regnskap over hva hun spiste, hva hun handlet og hvor mye hun reiste – og regnet om alt til CO2-utslipp. Hennes erfaringer er både inspirerende og tankevekkende. I boka får du vite de viktigste tingene du selv kan gjøre for å leve miljøvennlig, og hvordan vi må endre politikken som skaper overforbruk og klimakrise.

Du kan stille spørsmål i forkant via @polyteknisk i sosiale media eller underveis i direktesendingen.

Dette er endret til kun å være et digitalt arrangement: Påmeldte vil kunne følge direktesendingen på denne nettsiden, hvor den tilgjengeliggjøres i forkant av møtet. Medlemmer og ikke-medlemmer får enkelt tilgang ved å logge seg på sin profil.

#PolyBok er åpent og gratis for alle.

Velkommen til direktesendt #PolyBok! 

Vil du dele dette med ditt nettverk?