Foto: BI, NHO, Atea Publisert: 23.05.2024

#PolyBok: Bokbad om «Strategi for bærekraftig forretningsdrift»

5. september 2024 kl. 18:00 - 19:00

Rosenkrantz' Gate 7, 0159 Oslo (inngang fra Kristian IVs gate)

Legg møtet inn i Outlook: iCal

Delta på dette arrangementet:

Ikke medlem? Meld deg på dette arrangementet:

Delta fysisk

kr. 0,-

Velkommen til bokbadet av «Strategi for bærekraftig forretningsdrift.» I dette bokbadet møter du forfatter Caroline Dale Ditlev-Simonsen, i samtale med spennende badegjester.

For mange ledere oppleves bærekraftsarbeidet som ekstrajobb tredd nedover hodet på dem. Det kan være vanskelig å vite hvor man skal begynne, hvilke krav du må etterkomme og hva som faktisk forventes av selskapet. I tillegg er det mange som blir «tildelt» bærekraftsansvaret på jobben. Hvordan skal man forholde seg til det?

Dette prøver Ditlev-Simonsen å gjøre noe med. I boken gir hun en praktisk tilnærming og forklarer hvordan du kan ta i bruk FNs bærekraftsmål og hvordan du skal forholde deg til nye reguleringer, som regnskapsloven, krav til leverandørkjeder og rapportering.

17:30
Dørene åpnes for mingling, lett servering og boksignering

18:00
Mette Vågnes Eriksen, generalsekretær, Polyteknisk Forening
Velkommen

Caroline Dale Ditlev-Simonsen, professor, BI og forfatter
Idar Kreutzer, områdedirektør, NHO
Nelly Flatland, bærekraftsdirektør, Atea er kveldens bademester
Samtale om boken «Strategi for bærekraftig forretningsdrift»

19:00
Samtalen avsluttes 
Mingling og boksignering fortsetter

19:30
Takk for i dag

Om boken «Strategi for bærekraftig forretningsdrift»
Bærekraftige bedrifter kan være både konkurransedyktige og lønnsomme. Å ta vare på folk og miljø er nødvendig for å lykkes i en verden der både bedriftens kunder og eiere er stadig mer bevisste. Selskaper som verdsetter bærekraft og samfunnsansvar er fremtiden.

I denne boken viser forfatteren hvordan vi kan tenke nytt om sammenhengen mellom samfunnsansvar og forretningsdrift. Boken er nyttig for bedriftslederen som vil lykkes med å håndtere overgangen til en mer ansvarlig og bærekraftig måte å drive forretning på. Du lærer hvordan du i praksis kan ta i bruk FNs bærekraftsmål, og hvordan du skal forholde deg til nye reguleringer som for eksempel regnskapslov, krav til leverandørkjeden, rapportering, ESG og finans.

Med sin trinnvise strategiske modell for bedrifters tilnærming til bærekraft, viser forfatteren hvordan akademisk teori blir konkretisert i praksis. Boken er full av eksempler fra både store og små bedrifter. I tillegg finner du innlegg om ulike bærekraftrelaterte tema fra eksperter både innen forskning og næringsliv.

I Polyteknisk Forenings bokbad-serie, #PolyBok, får du et nært møte med forfatterne bak nyutgivelser og annen aktuell sakprosa. Med utgangspunkt i forfatternes bøker, åpner vi opp for den ærlige og uredde samtalen om dagens viktigste temaer.

I bokbadet får du i tillegg til en tête-à-tête med forfatteren og badegjestene, lett servering og rabatt på signerte bøker!

Du kan stille spørsmål i forkant via @polyteknisk i sosiale media.

Dette arrangementet er kun for fysisk deltagelse.

Velkommen til #PolyBok med Caroline Dale Ditlev-Simonsen!

Ta gjerne kontakt med styret i PF Bærekraft og styret i PF Styrenettverk for innspill.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrevet vårt! Jeg vil motta nyhetsbrev!

Vil du dele dette med ditt nettverk?