Publisert: 10.02.2022

#PolyBok: Bokbad med Asle Toje og Tarjei Skirbekk

16. mars 2022 kl. 17:30 - 19:00

Fysisk i Polyteknisk Forening og digitalt på Polyteknisk Forenings nettside.

I dette bokbadet møter du Asle Toje; utenrikspolitisk forsker, kommentator og forfatter av boken Gullbrikkespillet i samtale med Tarjei Skirbekk; idéhistoriker og forfatter av boken De moderate folkepartienes fall i Europa.  

Hvor går Europa – og hvorfor? Hvordan spiller demokratiske og liberale verdier sammen – eller er det evige motsetninger mellom disse? Er det håp for den moderne europeer på den gyldne middelvei eller er vi ofre for autoritære krefter med teknologien i sin hule hånd? Hva gjør vi i så fall med det – og hvordan løser vi de store utfordringene?

Om Gullbrikkespillet:

Alle vet at i Europa gnisser en ny, innvandret underklasse mot den innfødte trygdeklassen; vi vet at liberalismen er i krise, og at middelklassen har delt seg i kosmopolitter og heimfødinger. Vi vet også at økonomien ikke trenger mer enn halvparten av dagens arbeidsstokk, at moderniteten splintrer samfunnet og frarøver individet livets mening. Industrisamfunnet og høyre-venstre- aksen ligger bak oss, det samme gjør storsamfunnet og nasjonen.

Vi er på vei inn i noe nytt. I stedet for å bejuble eller beklage de voldsomme endringene som Europa for tiden gjennomgår, viser denne boken at vi ser omrisset av en ny tid. Midt blant ruinene av den gamle. Bokens tittel Gullbrikkespillet er hentet fra «Voluspå». Når de overlevende vender hjem etter ragnarok, finner de gullbrikkene fra spillet de spilte før katastrofen. Så begynner de spillet på ny.

Om De moderate folkepartienes fall i Europa:

Mange mener at de moderate folkepartienes tid er over. Forfatteren er uenig: Ikke bare er det mulig å gjenreise disse, det er også nødvendig for å sikre politisk og sosial stabilitet i Europa. Men for at moderate partier på nytt skal klare å bidra til samfunnsbalansen, må de justere egen politikk. I boka angir Skirbekk hvilken retning de bør gå i for å lykkes med dette.

Spørsmålet er ikke om Europa må ta store, helhetlige valg for å sikre sosial og demokratisk bærekraft, ifølge forfatteren. Spørsmålet er hvordan vi møter utfordringene vi står overfor, hvem som legger premissene og hvilke politiske krefter som vil lede an. I dag er det ikke gitt at det er moderate politiske krefter som vil sette kursen.

I bokbadet får du i tillegg til en tête-à-tête med forfatterne og badegjestene, rabatt på signerte bøker, litt godt i glasset og fingermat til praten.

Du kan stille spørsmål i forkant via @polyteknisk i sosiale media.

Påmeldte til digital deltagelse får tilsendt lenke til pålogging i forkant.

  • 1730-1900: Fysisk deltagelse i Polyteknisk Forening
  • 1745-1845: Digital deltagelse på Polyteknisk Forenings nettside

Velkommen til #PolyBok!

Vil du dele dette med ditt nettverk?